"Investeren in Spaans vastgoed via uw vennootschap"

Zelfstandigen kunnen via hun aanvullend pensioen investeren in vastgoed. Dit is een volwaardig alternatief voor een hypothecaire lening met maandelijkse kapitaalaflossing. Op deze manier kunnen ze via hun vennootschap privé-vastgoed financieren. Bovendien heeft deze manier van werken nog heel wat andere voordelen.

In België bestaat zoiets als het aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Op deze manier kunnen ook zelfstandigen sparen voor een pensioen bovenop het overheidspensioen (eerste pijler).

 

Deze tweede pijler kan achter ook aangewend worden voor de aanschaf en/of verbouwingen van een privé-eigendom. Door met middelen van het vennootschap privé-vastgoed te financieren is er minder persoonlijk kapitaal nodig.

 

Pensioensparen voor zelfstandigen of het 2de pijlercontract via een vennootschap kan met een Individuele Pensioentoezegging (IPT) of een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Op die manier kan je opgebouwde reserves door middel van een voorschot gebruiken voor de financiering van privé-vastgoed. Ondertussen loopt het contract verder en bouwt het pensioen voort op.

 

Het is ook een efficiënte manier om financiële middelen naar jouw privé-omgeving te verhuizen via het onroerend goed. Goed meegenomen is dat je er geen notaris- of registratiekosten op dient te betalen. En alsof het allemaal nog niet genoeg voordelen bood: het geld is quasi beschikbaar.

 

Een hypothecair tweedepijlerkrediet kan je ook gebruiken voor het in één keer terugbetalen van hert hypothecaire krediet met opgebouwd kapitaal op het einde van de polis. Jouw IPT of VAPZ gebruiken voor je vastgoedfinanciering heeft overigens heel wat voordelen:

 

– Zo kan je nu al investeren in vastgoed met behulp van jouw toekomstige pensioenkapitaal.

 

– Vaak kan je ook een hoger bedrag ontlenen omdat je enkel interesten moet terug betalen en geen kapitaal. Hierdoor is er extra zuurstof.

 

– Je vennootschap financiert privé-vastgoedinvesteringen wat betreft het kapitaalopbouwgedeelte (voor IPT)

 

Voor zelfstandigen is het gebruik van het aanvullend pensioen voor vastgoedinvesteringen een waardig alternatief omwille van de fiscale voordelen.

 

Bron: De beleggersgids

Deel deze pagina

Balcon dormtiorio.jpg