"Een huis bouwen in Spanje: 6 stappen"

Niet iedereen koopt een instapklare woning in Spanje. Veel mensen dromen ervan om zelf hun woning te bouwen in Spanje. Echter het bouwproces loopt ietwat anders dan we gewoon zijn in België of Nederland. In dit artikel nemen we jullie stap voor stap mee doorheen het volledige traject.

Stap 1: zoeken naar een geschikte bouwgrond

 

De eerste en misschien wel belangrijkste stap is het zoeken naar een geschikte bouwgrond in Spanje. Belangrijk hierbij is om de mogelijkheden goed te analyseren op basis van het ruimtelijk ordeningsplan en de gemeentelijke bouwnormen.

 

Stap 2: stel een architect aan

 

Een lokale architect helpt u om uw Spaanse droom om te zetten naar een concreet plan. Zij hebben de nodige kennis van de regionale bouwnormen en ondersteunen u in de aanvraag van de nodige vergunningen. Alles begint met een voorontwerp, waarna er een proyecto básico wordt opgesteld. Op basis hiervan dienen we de vergunningsaanvraag in waarna we bij definitieve goedkeuring van de bouwvergunning (la licencia de obras) van start kunnen gaan met de bouwwerken. Bij het verkrijgen van deze vergunning dienen we een gemeentebelasting te betalen (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) op basis van een bepaald percentage van de bouwkost.

 

Stap 3: een betrouwbare aannemer vinden

 

Belangrijk bij de zoektocht naar een goede aannemer is om te vragen naar verschillende referenties. Ga zeker eens een aantal projecten van hen bezoeken zodat je een concreet beeld krijgt van hun bouwmethode en kwaliteit van afwerking. 

 

Daarnaast is het belangrijk om alles in een sluitende aannemingsovereenkomst te gieten zowel qua prijs, betalingsvoorwaarden alsook datum van oplevering.

 

Stap 4: uitvoering + oplevering van de woning

 

De architect verstrekt alle nodige informatie aan de aannemer en blijft de werkzaamheden op de voet opvolgen. Vooraleer we overgaan tot de voorlopige oplevering, zal de architect bevestigen dat de woning werd gebouwd in overeenstemming met de bouwvergunning (certificado de final de obra).

 

De volgende stap is de aanvraag bij de gemeente van het conformiteitsattest (cédula de habitalidad of licencia de primera ocupación). Dit document toont aan dat uw woning voldoet aan de lokale woonnormen. 

 

Stap 5: naar de notaris

 

Via een notariële akte registreren we de woning in het eigendomsregister. Bij deze akte worden verschillende documenten opgenomen:

 

  • Het definitieve ontwerp
  • De bouwvergunning
  • Het opleveringscertificaat
  • Het conformiteitsattest
  • Eventuele tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

Er dient een zegelrecht betaald te worden van 1,5% - 2% op de waarde van de constructie afhankelijk van de autonome regio.

 

Stap 6: nutsvoorzieningen

 

Als laatste stap dienen we de contracten voor water en elektriciteit af te sluiten met de nutsbedrijven. Om dit te kunnen doen zijn ook de verschillende keuringsattesten nodig.

 

Wenst u meer informatie of begeleiding bij het bouwen van een woning in Spanje? Neem gerust contact met ons op

Deel deze pagina

huis bouwen in spanje
huis bouwen in spanje
huis bouwen in spanje