"Cowboys op de Spaanse huizenmarkt"

Een tiental jaren geleden werd de Spaanse huizenmarkt gekenmerkt door amateuristische projectontwikkelaars en vastgoedmakelaars. Dankzij gemakkelijke leningen tot wel 140%, stijgende huizenprijzen en onkoosjere praktijken konden deze bedrijven floreren. Met andere woorden: men kon gemakkelijk geld verdienen, wat de vastgoedbubbel mee in de hand heeft gewerkt. De situatie vandaag is anders, maar er zijn nog altijd cowboys actief op de markt.

Moeilijkere toegang tot de Spaanse huizenmarkt
 

Omdat banken nu strengere criteria hanteren om geld te lenen aan projectontwikkelaars – per definitie een kapitaalintensieve business – geraken beginners en amateurs moeilijk aan een financiering. De toetreding tot het beroep is dus door de marktomstandigheden beperkt.

Dit betekent niet dat alle problemen zijn opgelost. In de praktijk stellen we bijvoorbeeld vast dat projectontwikkelaars – hoewel wettelijk verplicht – vaak geen bankgarantie bieden voor kopers op plan.

Niet zo voor vastgoedmakelaars

 

In tegenstelling tot de projectontwikkelaars, zijn de opstartkosten voor vastgoedmakelaars gering. Ook kan quasi iedereen in Spanje makelaar worden. Er is immers weinig tot geen reglementering voor de Spaanse huizenmarkt.

 

Bovendien beperkt de verantwoordelijkheid van de vastgoedmakelaar zich tot het vinden van een tegenpartij. Vanaf dat er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen koper en verkoper, houdt zijn taak op. Hij is niet meer verantwoordelijk voor de verdere afloop van de transactie.

Dit is natuurlijk niet in het voordeel van de klant. Het is immers niet ongewoon dat Spaanse makelaars uit zijn op easy moneyongeacht de gevolgen voor de klant. De cowboys bestaan dus nog wel degelijk.

 

De notaris biedt geen zekerheid
 

De taken van een Spaanse notaris zijn in geen geval vergelijkbaar met de taken van de Belgische notaris. Weet dat de notaris in Spanje quasi geen onderzoeken of controles uitvoert op de woning. Samenwerken met een onafhankelijke professional is dus zeker en vast een must.

 

Koop via erkende makelaar
 

Daarom raden we iedereen aan om niet zomaar met elke vastgoedmakelaar in zee te gaan. Ga in de eerste plaats op zoek naar een makelaar met evaring op de Spaanse markt en die valt onder een bepaalde deontologie, wij van Vamos bijvoorbeeld, dienen te voldoen aan de deontologie van het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars BIV in België.

 

Besluit
 

Als u op zoek bent naar een woning in Spanje, weet dan dat de Spaanse huizenmarkt niet gereglementeerd is. Daarom doet u er goed aan te kopen via professionele erkende vastgoedmakelaars. Met Vamos zorgen we ervoor dat jullie Spaanse droom geen nachtmerrie wordt.

 

Deel deze pagina

cowboy spanje