"10 tips voor het kopen van een woning op plan in Spanje"

Er zijn heel wat voordelen bij het kopen van een nieuwbouwwoning op plan. Doch is enige voorzichtigheid geboden om het koopproces zonder problemen te laten verlopen.

Vamos deelt graag volgende 10 tips:

 

 1. Laat het koopcontract analyseren door een onafhankelijke advocaat. Op die manier vermijdt u dat er vreemde of onwettige clausules in staan.
   
 2. Vooraleer u een aanbetaling voor de reservatie uitvoert, is het belangrijk dat u correcte informatie heeft over de specificaties van de woning zoals de prijs, de betalingen, de levertermijn en inzicht in alle wettelijke documenten.
   
 3. Bewaar zorgvuldig alle ontvangen documentatie over de promotie, alsook alle brochures. Deze documenten hebben een contractuele waarde en kunnen nuttig zijn bij eventuele geschillen.
   
 4. De levertermijn van de woning dient vooraf goed gedefinieerd te zijn. 
   
 5. Bekijk zorgvuldig de gevolgen in geval van niet-naleving van de overeenkomst. In veel contracten is de bestraffing voor de koper en de verkoper bij niet-naleving onevenwichtig.
   
 6. Voer alle betalingen uit op de rekening die door de promotor is aangegeven. Zorg dat je een verzekeringscertificaat of bankwaarborg hebt voor alle aanbetalingen.
   
 7. De oplevering van de woning kan pas doorgaan wanneer volgende documenten voor handen zijn: ‘certificado final de obra’ en ‘licencia de primera ocupación’. De notariële akte mag niet ondertekend worden zolang deze documenten niet beschikbaar zijn.
   
 8. Bekijken tijdens de oplevering grondig de mogelijke gebreken zoals; ramen en deuren die niet goed openen of sluiten, schilderproblemen, losse tegels, niet werkende kranen, etc.
   
 9. Weet dat iedere nieuwe woning wettelijke garanties heeft: 1 jaar voor afwerkingsfouten, 3 jaar voor bewoonbaarheid en 10 jaar voor structurele defecten.
   
 10. Bij een sterke vertraging van de oplevering dien je actie te ondernemen. De termijn om de teruggave van voorschotten te claimen is 2 jaar bij een nieuwbouwwoning.

 

Deel deze pagina

woning kopen spanje
kopen op plan spanje
woning kopen spanje
tips kopen woning spanje